1-dagskurser - Børn & unge
Sensitiv Balances kurser henvender sig til sensitive og forældre til sensitive børn.
Alle kurser indeholder viden og øvelser, der skaber indsigt og positive forandringer.


Martin August har mange års erfaring som kursusleder. Han skaber en rolig og fokuseret stemning, hvor den enkelte kursist kan reflektere og udvikle sig.
1-dagskurser
Pris 1.900,00 / 1.400,00


 
De fleste 1-dagskurser afholdes på Frederiksberg, men enkelte afholdes også i Århus og Odense.

Studerende, ledige og pensionister har mulighed for at deltage til nedsat pris.
Sensitive børns følelsesliv
1-dagskursus. Viden, redskaber og gode råd til forældre. Indeholder virkningsfulde tilgange fra forældrerådgivningen.

 At forstå og støtte dit barn

På kurset lærer du en enkel og vigtig model til at forstå dit sensitive barns følelsesliv. Du får praktisk inspiration til at støtte dit barn, når det bliver overvældet af følelser. Der er fokus på redskaber til at "skifte gear", så barnet kan genfinde sin energi og balance.

Læs mere om kurset

Kurset indeholder viden, praktisk inspiration, redskaber og gode råd, som er brugbare i hverdagen med dit sensitive barn. Læs mere om kursets indhold.

Er kurset det rigtige for mig?

Vi har modtaget spørgsmål fra forældre, som ikke ved, om det er bedst for dem at vælge et seminar, et kursus eller forældrerådgivning. Læs mere om vores anbefalinger.