1-dagskurser - Voksne
Sensitiv Balances kurser henvender sig til sensitive og forældre til sensitive børn.
Alle kurser indeholder viden og øvelser, der skaber indsigt og positive forandringer.


Martin August har mange års erfaring som kursusleder. Han skaber en rolig og fokuseret stemning, hvor den enkelte kursist kan reflektere og udvikle sig.
1-dagskurser
Pris 1.900,00 / 1.400,00


 
De fleste 1-dagskurser afholdes på Frederiksberg, men enkelte afholdes også i Århus og Odense.

Studerende, ledige og pensionister har mulighed for at deltage til nedsat pris.
Indre ro 1-dagskursus. Lær enkle og dybe øvelser, der beroliger nervesystemet og skaber psykisk balance

Indre ro med Hjertekohærens 

Hjertekohærens skaber harmoni og sammenhæng i hjertets variabilitet - hjertets måde at slå på - og påvirker hele nervesystemet positivt, styrker dit indre fokus og fremmer din evne til at være livsglad og taknemmelig. Frem for alt giver hjertekohærens indre ro.  

Kursets indhold

På kurset får du korte introduktioner til teori om stressreduktion, afslapning og hjertekohærens. Du lærer en teknik, som er let at bruge og har videnskabeligt dokumenteret virkning. Målet er, at du via kurset indarbejder forskellige måder at bruge øvelsen i dine daglige rutiner, så du har mere overskud i hverdagen.  

Du lærer øvelser, der kan bruges før, under og efter overstimulering. Øvelserne giver bedre søvn, fremmer positive følelser og styrker koncentration og hukommelse. Øvelserne er også effektive i behandling af stress, angst og depression.

1-dagskursus

1-dagskurser giver en grundig introduktion til kursets emne og de praktiske øvelser.

 
Fra vrede til varme Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i de sensitive træk og samtidig styrker forholdet til dig selv og andre

Fra vrede til varme 

Lær teknikker og strategier, som fjerner den overstimulation, du selv skaber indefra og forbedrer din evne til at sætte klare og respektfulde grænser. Kurset guider dig til at møde din vrede med indre ro og varme, blive mere bevidst om, hvad vreden udspringer af og bedre i stand beherske og bruge den positivt. Via denne proces kan du fremkalde styrkerne i din sensitivitet og få positive følelser til at fylde mere i hverdagen.

Læs mere om kurset

Kurset guider dig til at genkende destruktiv vrede og omforme den til en positiv og afgrænsende vrede, hvor du bevarer varmen og respekten for dig selv og andre. Læs mere om kursets indhold.
 
Socialt sensitiv 1-dagskursus. Lær enkle værktøjer og øvelser, som beriger og styrker dig i alle tænkelige sociale situationer.

Redskaber til socialt sensitive

Du lærer at opbygge et effektivt filter og bevare din indre ro i sociale situationer, hvor du ønsker at være mere 'tykhudet'. Du træner teknikker, som er lette at bruge, og som hjælper dig før, under og efter sociale situationer. De enkle øvelser afbalancerer dit sensitive nervesystem, fremmer positive følelser og hjælper dig til at bevare din åbenhed samtidig med at du står ved dine grænser. Redskaberne kan du bruge i alle former for socialt samspil.  

Læs mere om kurset

Læs mere om kursets indhold.

Selvkontrol udadvendte Forstå modsætningerne i din personlighed, opbyg mere kontrol over begge sider og skab en god balance, der styrker din evne til at møde udfordringer og bevare roen.

Selvkontrol for udadvendte sensitive  

Kurset giver praktisk inspiration til at vende indre splittelse til et positivt og givende samspil mellem modsætninger, som kan gavne dig selv og andre. Du bliver bevidst om hvilke skadelige valg og vaner, du skal undgå, og hvad du konkret kan gøre for at sikre en god balance i hverdagen.

Læs mere om kurset

På kurset får du en dybere forståelse for modsætningerne i din personlighed. Du bliver mere bevidst om, hvordan du kan skabe indre balance og bruge din sammensatte natur godt. Læs mere om kursets indhold.
 
Selvkritik til selvaccept 1-dagskursus. Inspiration og redskaber til større selvaccept, nærvær og glæde i dit daglige liv.

Fra selvkritik til selvaccept

Mange særligt sensitive får dagligt for mange eller for intense indtryk til at kunne fungere ud fra den bedste udgave af sig selv.

Når særligt sensitive er overvældede, føler de sig dårligt tilpas og præstationsevnen dykker. I privatlivet, på arbejdet eller i andre sammenhænge kan de midlertidigt være mindre kompetente og afbalancerede end de kunne ønske sig. Hvor selvkritik vil skabe flere problemer i situationen og forværre den, vil selvaccept åbne for nye muligheder og løsninger.


Overstimulering kan give selvkritik og negative følelser

Før, under og efter overstimulerende situationer kan særligt sensitive opleve usikkerhed, fortrydelse og selvkritik. Det kan påvirke selvværdet og hæmme kreativiteten. Den indre kritik kan forværre belastningen ved en overstimulering og skabe uro og psykiske ubalancer.

Viden og redskaber

Du får nyttig viden og virkningsfulde redskaber til at forstå og opløse de barrierer, som du kan selv kan skabe indefra, når du behandler dig selv for kritisk og hårdt. Via enkle og videnskabeligt dokumenterede teknikker lærer du at forholde dig positivt til situationer, hvor dine værste sider dukker op, fordi du ikke er i balance.
 
Slip grublerier, tankemylder og bekymringer Lær enkle værktøjer og øvelser, som hjælper dig til at ’gribe fat om nældens rod’ og få bugt med grublerier, tankemylder og bekymringer, der tynger dig i hverdagen

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer 

På kurset får du forskningsbaserede redskaber til at 'komme videre' i tankerne, acceptere livets op- og nedture og bekymre dig om ting på en mere produktiv måde. Hermed kan du føle dig mere glad og tryg og få lettere ved at rumme ubehag, møde uvished, løse problemer, slappe af og sove roligt. Frem for alt vil du få mere overskud, fordi dit rige indre liv er blevet en gave.

Læs mere om kurset

Kurset guider dig til at bryde onde cirkler, hvor du føler mere og mere smerte ved at kredse om de samme ting på en forkert måde, og i stedet bruge dit indre liv på en konstruktiv måde, der giver dig overskud i hverdagen. Læs mere om kursets indhold.
 
Selvkontrol og beslutsomhed.  Lev et liv, du ikke fortryder. Styrk din karakter, bryd negative mønstre og giv din sensitivitet stærke ben at gå på.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer 

Du får en forskningsbaseret og meget brugbar guide til at nå dine mål, styre dine følelser, få vigtige ting gjort, stå stærkere i livet og følge dine værdier. Brug redskaberne i arbejdsliv, parforhold, med dine børn og i alle tænkelige situationer, hvor du ønsker at holde fast i den bedste udgave af dig selv og din sensitivitet

Læs mere om kurset

Læs mere om kursets indhold.