Danske pionerer inden for sensitivitet
Vi er de første fagpersoner i Danmark som har specialiseret sig i sensitivitet hos børn, unge og voksne. Særligt sensitive, og forældre til sensitive børn, har ofte brug for viden og redskaber til at forstå sensitiviteten og skabe konkrete og positive forandringer i hverdagen. Sensitiv Balances forskellige tilbud imødekommer disse behov og henvender sig til private og fagpersoner.Vi lægger vægt på at formidle en fagligt velfunderet tilgang til de udfordringer og styrkesider, der er forbundet med det særligt sensitive træk. Lise er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, Martin er certificeret psykoterapeut, medlem af Dansk Psykoterapeutforening, certificeret coach og tidligere leder af Stresslinien.
 
Privat praksis på Frederiksberg
Siden 2001 har vi haft privat praksis på Frederiksberg, hvor vi igennem årene har erfaret, hvordan arbejdet med sensitivitet åbner for forståelse, håb og nye muligheder i forskellige typer samtaleforløb: psykoterapi, coaching, supervision og forældrerådgivning.

Kurser og seminarer – i København, Århus og Odense
Temaerne for vores kurser og seminarer tager afsæt i de mange samtaler, vi har haft med særligt sensitive og forældre til sensitive børn. De tager også afsæt i erfaringer fra undervisning af fagpersoner og fra tusindvis af spørgsmål, som vi har modtaget via mail og ved tidligere afholdte kurser og seminarer.
Hvert kursus og seminar gennemgår brugbar viden, levende eksempler og virkningsfulde øvelser og redskaber til det daglige liv.  Deltagere er særligt sensitive, nærtstående, fagpersoner og forældre til sensitive børn.

Formidling af viden
  • Nyhedsbrevet med over 10.000 tilmeldte (2012) giver ca. en gang om måneden gratis viden og gode råd til sensitive, forældre til sensitive børn og fagpersoner.
  • På vores Youtube kanal HSPSensitivebalance kan man abonnere på videoklip fra vores seminarer og kurser.
  • Vores kommende bog om sensitive børn til fagpersoner og forældre udkommer fra Hans Reitzels Forlag. Den præcise dato annonceres i nyhedsbrevet.
  • Vi har udgivet dobbelt DVD'en Særligt sensitive menneskers trivsel med highlights fra seminaret, som Lise holdt i 2010 sammen med den internationalt kendte ”moder” til arbejdet med særlig sensitivitet, Elaine N. Aron.  
  • Gennem årene har der været forskellige indlæg om Sensitiv Balances arbejde i radio, TV, magasiner og fagblade: en del af disse indlæg er tilgængelige via hjemmesiden.
  • Vi bidrager i øjeblikket (2012/13) til to dokumentarfilm projekter.
Den røde tråd i projekterne er ønsket om at give sensitive i alle aldre nogle bedre muligheder for at udfolde de positive potentialer ved at være mere følsom og modtagelig for indtryk. Det er også vores ønske, at budskaberne i vores arbejde når ud til mennesker, som ikke har tid eller økonomisk mulighed for at deltage ved vores andre arrangementer. Internationale kontakter
Vi har igennem en årrække haft faglig samarbejde og udveksling med de amerikanske psykologer og internationale pionerer inden for sensitivitet, Elaine Aron, ph.d. og Ted Zeff, ph.d. Vi har afholdt seminarer i Danmark med dem begge. Seminaret med Elaine Aron er tilgængeligt på Dobbelt DVD’en særligt sensitive menneskers trivsel.
Vi stræber efter at tilføre det danske arbejde med sensitivitet et højt fagligt niveau, som tager udgangspunkt i den nyeste internationale forskning. Denne viden gør vi enkel at gå til og brugbar i hverdagen.

Mulighed for at bestille foredrag og
Vi tilbyder foredrag og kurser om sensitivitet på arbejdspladser, i fagforeninger, aftenskoler, daginstitutioner, skoler og en række andre sammenhænge. Det er en stor glæde for os at opleve en stigende interesse for særlig sensitivitet fra mange forskellige kanter.
Se referencer her
Vi er begge erfarne kursusledere og foredragsholdere, som lægger vægt på at tilbyde et fagligt niveau og en dialog, der lever op til deltagernes forventninger. Arrangementer kan bestilles ved at skrive til kontakt@sensitiv.dk

Mulighed for deltagelse til nedsat pris og frivilligt arbejde
Takket være frivillige medhjælpere formår vi at holde priserne på Sensitiv Balances seminarer på et overkommeligt niveau. Ved kurser har vi nedsatte priser til studerende, pensionister og ledige. Vi annoncerer med jævne mellemrum i nyhedsbrevet, når der er plads til flere frivillige medhjælpere ved vores faglige seminarer, og når vi i kortere perioder har behov for særlige kompetencer.
Forhåbentlig vil Sensitiv Balances webshop gøre det lettere at benytte vores forskellige tilbud. Vi er taknemmelige for alle tilbagemeldinger og forslag til forbedringer.

Skriv til os på kontakt@sensitiv.dk

De bedste hilsner
Lise og Martin August

Januar 2013